Asset Publisher

عکس

عکس.jpg

سال 95

نوروز94

53239

53239.jpg

عاشورا93

عيد فطر

اوقات شرعي
اوقات شرعی قزوین

اذان صبح 05:42:44
طلوع آفتاب 07:15:01
اذان ظهر 12:05:59
غروب آفتاب 16:56:54
اذان مغرب 17:16:16
اخبار روز
Web Content Image
حسين عمويي ،مدير عامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري :
حسين عمويي ،مدير عامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري قزوين :کمکهاي نقدي کارکنان سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي به آسيب ديدگان حادثه زلزله کرمانشاه ارسال شد.
 
1396/9/13 11:27 AM
Web Content Image
عمويي،مدير عامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوي خبرداد؛
مدير عامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري قزوين از تجهيز و استقرار دستگاه هاي ورزشي در بازار روز مينودر در راستاي خدمت رساني به شهروندان خبر داد.
 
1396/9/9 10:02 AM
Web Content Image
عمويي، رييس سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين:
حسين عمويي، رييس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري قزوين گفت: دوره آموزشي براي افزايش آگاهي کارکنان با ضوابط و آيين نامه‌هاي ساماندهي مشاغل و معابر برگزار شد.
 
1396/7/24 07:56 AM
Web Content Image
عمويي، رييس سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين:
حسين عمويي، رييس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري قزوين،از بررسي 150پرونده مزاحمت شغلي در کميسيون هيات تشخيص بند 20 ماده 55 شهرداري قزوين در سال 96 خبر داد.
 
1396/7/23 09:53 AM
Web Content Display
Asset Publisher
Web Content Image
فروشگاه رفاه