Asset Publisher

عکس

عکس.jpg

سال 95

نوروز94

53239

53239.jpg

عاشورا93

عيد فطر

اوقات شرعي
اوقات شرعی قزوین

اذان صبح 05:49:36
طلوع آفتاب 07:19:47
اذان ظهر 12:20:17
غروب آفتاب 17:21:05
اذان مغرب 17:39:53
اخبار روز
Web Content Image
مقدم‌سليمي، سرپرست سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين:
وحيد مقدم سليمي، سرپرست سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري قزوين گفت: انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر قزوين يکي از مهمترين دغدغه‌هاي اين سازمان است و اين مهم در اولويت کاري قرار دارد.
 
1396/10/19 08:03 AM
Web Content Image
سرپرست سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي
وحيد مقدم سليمي در جمع کارکنان از زحمات حسين عمويي در دوران تصدي سازمان قدرداني کرد.
 
1396/10/18 10:19 AM
Web Content Image
مقدم‌ سليمي،سرپرست سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين:
وحيد مقدم سليمي، سرپرست سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده‌هاي کشاورزي شهرداري قزوين گفت: بازارچه موقتي در قسمت ورودي درب بهشت فاطمه(س) در راستاي ساماندهي دستفروشان احداث شده است.
 
1396/10/16 01:31 PM
Web Content Image
مقدم سليمي، سرپرست سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين:
وحيد مقدم سليمي، سرپرست سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري قزوين گفت: بايد منشور شهروندي در حوزه مديريت شهري نيز مورد توجه قرار گيرد و شهروندان با حقوق خود آشنا شده و آن را مطالبه کنند.
 
1396/10/16 11:13 AM
Web Content Display
Asset Publisher
Web Content Image
فروشگاه رفاه