دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۱

ساماندهي عريضه نويسان دادگستري

ساماندهي عريضه نويسان دادگستري

 

با هدف بهسازي منظر شهري و تحقق آرمان تکريم ارباب رجوع وبه منظور ساماندهي عريضه نويسان مقابل دادگستري ساخت و تکميل کانکس عريضه نويسان دادگستري صورت پذيرفت  با ساخت اين کانکسها و استقرار آن در يک مکان مناسب علاوه بر تامين رفاه و آسايش عريضه نويسان و مراجعان ، از فعاليت آنها در سطح معابر پيرامون دادگستري نيز ممانعت بعمل آمد.
موقعيت:خيابان دانشگاه،ضلع غربي پارک الغدير و خيابان طرح آبياري،دادسرا