بازدید اعضاء شورای شهر و مدیران شهری از بازارچه ها


10/24/2019

بیوگرافی

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي: علیرضا شمسینی غیاثوند
 

سال تولد: 1355
 

مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 

سوابق کاري:
 

- شهردار لوشان
 

- مدیرعامل مسکن کارشناسان شهرداری لوشان

 

- رئیس هیات بسکتبال شهرستان رودبار زیتون

 

- معاون سازمان پایانه های شهرداری قزوین

 

- مدیر هماهنگی امور نواحی شهرداری قزوین

 

- رییس حوزه کشیک های شهرداری قزوین

 

- رییس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی
 

10/24/2019

قزوین

 

«قزوین در افق 1400 شهری است»

 

«با نشاط، انسان محور، با مدیریتی علمی و پاسخگو و شهروندانی مسئولیت‌پذیر»

بازدید اعضاء شورای شهر و مدیران شهری از بازارچه ها


بازدید اعضاء شورای شهر و مدیران شهری از بازارچه ها


بازدید اعضاء شورای شهر و مدیران شهری از بازارچه ها


بازدید اعضاء شورای شهر و مدیران شهری از بازارچه ها