دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

شمسینی:

بازدید میدانی از سرای حاج تراب جهت پیگیری و رفع مشکلات موجود

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، شمسینی گفت: سرای حاج تراب (چروک) بر روی باقیمانده سرای تخریب شده، با هدف ایجاد تحرک اقتصادی در بخش جنوبی بازار قزوین انتهای راسته پرنده فروشان در سال ۱۳۹۱ به متراژ تقریبی 3هزار متر توسط شهرداری قزوین تملک شده است.


وی در ادامه گفت: در سال ۱۳۹۱ طرح مرکز تجاری، گردشگری و فرهنگی ارائه شده توسط شهرداری به منظور حفظ آثار باستانی به حالت تعلیق درآمده و سرای حاج تراب به متراژ 3هزار و 5 مترمربع و ۳۷ باب مغازه و انبار به سازمان ساماندهی مشاغل شهری واگذار شد.


شمسینی در پایان افزود: طی بازدید میدانی به عمل آمده همراه عوامل اجرایی سازمان مقرر شد تا در اسرع وقت به مشکلات و معضلات، جهت رفاه حال کسبه و صاحبان سرقفلی سرای حاج تراب و شهروندان محترم برای بهره مندی از فضای موجود در آن رسیدگی شود.

تصاویر مرتبط