چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

شمسینی:

اجرای پروژه برق رسانی به بازارچه هنر و تجربه

افزایش توان ترانس برق جهت تامین برق بازارچه هنر و تجربه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شمسینی گفت: ترانس برق موجود در پروژه تعویض شد و از ۵۰ آمپر به ۷۵ آمپر ارتقا یافت.


شمسینی در ادامه افزود: ترانس موجود در نزدیکی پروژه با ظرفیت ۵۰ آمپر پاسخگوی نیاز غرفه ها نبود که با همکاری و همراهی شرکت توزیع برق جنوب قزوین جهت تقویت شبکه ترانس ۵۰ آمپر موجود با ترانس ۷۵ آمپر تعویض شد.

تصاویر مرتبط