یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

درباره مدير عامل

درباره مدير عامل

 

نام و نام خانوادگي: وحید مقذم سلیمی
سال تولد:1349
مدرک تحصيلي: کارشناسي فلسفه
سوابق کاري:
رییس خبرگزاری ایرنا
رییس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی