شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

رییس سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين:

125 پرونده مزاحمت شغلي در کمیسیون هیات تشخیص بررسي شد

وحید مقدم سلیمی، رییس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداري قزوين،از بررسي 125پرونده مزاحمت شغلي در کميسيون هيات تشخيص بند 20 ماده 55 شهرداري قزوين در سال 97خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداري قزوين؛ وحید مقدم سلیمی افزود: بر اساس بند 20 ماده 55  قانون شهرداري‌ها صنوفي که  به نوعي موجب بروز مزاحمت براي شهروندان و يا منافی اصول بهداشتي در شهرها می باشند باید ساماندهی و رفع مزاحمت و آلودگی شوند.

وي اضافه کرد: از اين‌رو در 6 ماهه نخست  سال 97 تعداد 125 پرونده در کميسيون هيات تشخيص مزاحمت‌هاي شغلي بررسي شد، که از اين بين سازمان ساماندهی مشاغل شهری نسبت به اجراي راي پلمپ 23واحد صنفي که به اخطارهاي صادر شده توجه نکردند اقدام کرد.

 مقدم سلیمی با بيان اينکه صنف ميوه و تره بار بيشترين تخلفات را تاکنون  به خود اختصاص داده اند، افزود: متاسفانه بيشترين نوع مزاحمت شغلي صنوف مختلف از نوع سد معبر است که اميدواريم کسبه تنها با رعايت چند نکته ساده همچون عدم  قرار دادن هر گونه وسايل و موانع فيزيکي در سطح خيابان يا پياده رودر کاهش آلودگي و زيباتر شدن منظر و محيط شهرمان سهمي کوچک اما موثر داشته باشند. 

تصاویر مرتبط