چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

آگهی تجدید مزایده بازار روز دانش

           سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در نظر دارد بهره برداری از بازار روز دانش واقع در شهرک دانش، جنب میدان قلم  را به شرکت های بازرگانی ، فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های چند منظوره و بهره برداران توانمند و واجد شرایط دارای مجوزهای قانونی و توان اجرایی در تهیه عرضه کالاها با قیمت و کیفیت مناسب و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از طریق تجدید مزایده عمومی اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به صورت غیر حضوری با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولتwww.setadiran.ir  اقدام نموده و جهت آگاهی و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

 آدرس سازمان واقع در خیابان امام خمینی(ره) جنب بازار سعادت ساختمان شهرداری پلاک 5، مراجعه نمایند .

شماره تماس : 31-33656429-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برندگان تجدید مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

 روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهریو فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین

تصاویر مرتبط