سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

جلسه پیشگیری و رفع تخلفات شهری برگزار شد

جلسه پیشگیری و رفع تخلفات شهری با حضور دادگر معاون دادستان قزوین، احمدی رئیس حراست شهرداری قزوین، سرهنگ دالوند فرمانده پلیس راهور قزوین، سرهنگ خدایی فرمانده نیروی انتظامی قزوین، سرهنگ آقا علیخانی فرمانده عملیات قزوین، سرهنگ فراهانی مشاور شهردار قزوین، بهنام زاده مدیر منطقه یک، بهرامی مدیر منطقه دو، عصارزاده مدیر منطقه سه، شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین، کاکاوند و غلامی معاونین سازمان ساماندهی مشاعل شهری در محل سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین؛ شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در رابطه با این جلسه گفت: مقررشد با توجه به جایگاه و مکان های که سازمان ساماندهی مشاغل شهری در نظر گرفته است تمامی دست فروشان در معابر سطح شهر قزوین شناسایی و جهت رفاه حال شهروندان به این مکان ها انتقال یابند.  

پایان پیام.

تصاویر مرتبط