دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري

گزارش تصويري از تعويض کيوسکهاي جديد شهر قزوين

با مشارکت بخش خصوصي و بهره برداران، 67 کيوسک مطبوعاتي سطح شهر تعويض خواهند شد.

 

يکسان سازي کيوسک هاي مطبوعاتي در سطح شهر متناسب با مبلمان شهري و با هدف ارتقاء کيفيت بصري شهر امري است لازم و ضروري که سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري در همين راستا با استفاده از تجارب موفق صورت گرفته در سطح کشور و بهره مندي از مشاوره هاي علمي نسبت به طراحي و عمليات اجرايي يکسان سازي کيوسکها ي مطبوعاتي اقدام به تعويض کيوسک هاي شهر نموده است.
کيوسکهاي جديد در ابعاد 2 در 3 به منظور افزايش رفاه حال شهروندان ،ارتقاء سطح کيفي خدمات دهي کيوسکداران و بهسازي و زيبا سازي فضاهاي خدماتي در شهر ساخته شده اند.

 

تصاویر مرتبط