چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

شمسینی:

بازدید مدیران شهرداری زنجان برای تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات از سازمان ساماندهی مشاغل شهری قزوین

در راستای راه اندازی نرم افزار مدیریت قراردادها و درآمدهای سازمان ساماندهی قزوین مدیران شهرداری زنجان جهت تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی قزوین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین، شمسینی گفت: طی نشستی صمیمی فعالیت ها، عملکرد ها و اقدامات و برنامه های سازمان در رسیدن به اهداف وچشم اندازی روشن تشریح شد.

وی در ادامه افزود: یکی از اهداف مهم سازمان ساماندهی مشاغل که در این نشست مطرح شد موضوع شفاف سازی و آگاهی رسانی در مورد عملکرد سازمان به عموم شهروندان است که جهت تحقق این امر نسبت به تهیه نرم افزار مدیریت قراردادها و درآمدها اقدام کرده ایم.

علیرضا شمسینی در پایان گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده در این جلسه از تهیه کنندگان نرم افزار مدیریت قراردادها و درآمدها نیز دعوت به عمل آمد تا ضمن بازدید از سازمان ساماندهی مشاغل شهری قزوین این نرم افزار نیز به طور کامل و دقیق مورد بررسی مدیران محترم شهرداری زنجان قرار گیرد.

تصاویر مرتبط