شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

تجدید مزایده

آگهی تجدید مزایده بازارچه الهیه

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در نظر دارد بهره برداری از بازار روز الهیه واقع در مینودر ـ بلوار 22 بهمن ـ روبروی بیمارستان ولایت را از طریق تجدید مزایده عمومی واگذار نماید.

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در نظر دارد بهره برداری از بازار روز الهیه واقع در مینودر ـ بلوار 22 بهمن ـ روبروی بیمارستان ولایت را به شرکت های بازرگانی ، فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های چند منظوره و بهره برداران توانمند و واجد شرایط دارای مجوزهای قانونی و توان اجرایی در تهیه عرضه کالاها با قیمت و کیفیت مناسب و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از طریق تجدید مزایده عمومی اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به صورت غیر حضوری با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولتwww.setadiran.ir  اقدام نموده و جهت آگاهی و دریافت اسناد تجدید مزایده به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند . 

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده تجدید مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

نشانی: خیابان امام خمینی(ره) جنب بازار سعادت ساختمان شهرداری پلاک 5 شماره تماس:28-33656420-028

تصاویر مرتبط