یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

شمسینی:

بررسی موضوعات سامانه 137 و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین

در راستای همراهی و همدلی بیشتر و بهتر مجموعه مدیریت شهری جهت پاسخگویی به مشکلات شهروندان نشست بررسی موضوعات سامانه 137 و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین، شمسینی گفت: طی نشستی صمیمی فعالیت ها، عملکرد ها و اقدامات و برنامه های سازمان در راستای پاسخگویی به مشکلات و معضلات شهروندان که در ارتباط با حوزه فعالیت سازمان ساماندهی مشاغل شهری می باشد بررسی شد.

وی در ادامه افزود: در این جلسه کارشناسان سامانه 137 جهت پاسخگویی بهتر به شهروندان با شرح روند کاری تشکیل پرونده و اقدامات سازمان ساماندهی مشاغل در رابطه با بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها که بیشترین تماس شهروندان با سازمان در این رابطه است، آشنا شدند.

علیرضا شمسینی در پایان گفت: رضایت شهروندان از مهمترین موضوعات سازمان ساماندهی می باشد که با پیگیری های سامانه 137 و تلاش همکاران در سازمان امیدواریم تا به بهترین نحو این مهم تحقق یافته و رضایت صد در صدی را به همراه داشته باشد.

تصاویر مرتبط