پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

روابط عمومی سازمان ساماندهی

بازدید شهردار از پروژه های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

مهدی صباغی، شهردار قزوین از پروژه های اجرا شده و در دست اقدام سازمان ساماندهی مشاغل شهری بازدید کرده و به لزوم افتتاح بازارچه میوه و تره بار اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین: در این بازدید ابتدا پروژه های فعال سازمان مانند بازارچه های دانش، مینودر، مهدیه و هنر و تجربه مورد بازدید قرار گرفت.

شهردار قزوین در جریان این بازدید، بر لزوم اجرایی شدن پروژه های در دست اقدام سازمان تاکید کرده و اضافه کرد: در حال حاضر نیاز بازارچه میوه و تره بار با مدیریت سازمان در شهر قزوین احساس می شود که باید این امر در اولویت پروژه های سازمان قرار گیرد.

وی در پایان گفت: جهت سهولت و دسترسی آسان تمامی شهروندان به بازارچه های میوه و تره بار، سازمان ساماندهی مشاغل باید این پروژه را در سه نقطه از سطح شهر قزوین اجرایی نماید.

تصاویر مرتبط