شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

الهیاری

۱۶ پرونده در هیات تشخیص مزاحمت های شغلی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین بررسی شد.

این تعداد پرونده طی دو هفته گذشته توسط، کارشناسان ساماندهی مورد بازدید قرار گرفته و منجر به صدور اخطار شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین؛ الهیاری با اشاره به اینکه پرونده های این جلسه همگی داری تخلف سد معبر بودند، گفت: جهت بازگشایی معبر و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و بر اساس تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، (اشغال یا سد معبر برای کسب یا هر عنوان دیگری بدون مجوز از شهرداری ممنوع می باشد) برای این پرونده‌ها رای پلمب صادر شد.

وی در ادامه افزود: متأسفانه کسبه مذکور با دریافت اخطار اول و دوم توسط کارشناسان سازمان جهت رفع سد معبر، اقدامی انجام نداده و پرونده به هیات تشخیص مزاحمتهای شغلی ارجاع و موجب صدور رای شد.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین تاکید کرد: از تمامی کسبه سطح شهر قزوین اعم از مغازها، مجتمع ها، فروشگاه ها، کارگاه ها، گاراژ ها، و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا می کنند یا تولید، عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران می نمایند، می خواهیم تا ضوابط و مقررات کمسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها را رعایت کنند تا سازمان مجبور به پلمپ واحدهای متخلف نشود.

تصاویر مرتبط