پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

الهیاری

بازدید سرپرست سازمان ساماندهی از مجموعه پرورش سگ در شهرک هفت سنگان

اصغر الهیاری، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در پی شکایت مردمی از مجموعه پرورش سگ و دستور دادستان محترم قزوین در شهرک هفت سنگان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، با طرح شکایت مردمی در سامانه 137 شهرداری و بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان سازمان، مزاحمت مجموعه پرورش سگ بر اساس ضوابط بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها محرز شده و اخطار اول و دوم جهت جمع آوری ابلاغ شده بود.

الهیاری در ادامه افزود: پس از ابلاغ اخطار به این واحد پرونده در هیات تشخیص مزاحمت های شغلی مطرح و با توجه به عدم انجام تمهیدات اعلامی رای پلمب صادر و مجموعه پرورش سگ با اعلام قبلی به مالک پلمب شد.

وی در ادامه گفت: در پی شکایت مجدد شهروندان بازدیدی به همراه امینی معاون ساماندهی سازمان از مجموعه به عمل آمد که فک پلمب به صورت غیرقانونی مشاهده شد که مراتب به واحد حقوقی سازمان ارجاع و پرونده قضایی برای واحد متخلف تشکیل شد.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری در پایان یادآور شد: سازمان ساماندهی جهت صیانت از حقوق شهروندان بازدید از مغازه ها، مجتمع ها، کارگاه ها، گاراژها و ... را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد و در صورت مشاهده تخلف برابر قانون شهرداریها با کسبه متخلف برخورد خواهد نمود، شهروندان محترم نیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی موضوع را از طریق سامانه 137 شهرداری اعلام نمایند تا در اسرع به موضوع وقت رسیدگی شود.

تصاویر مرتبط