پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

استعلام بها

واگذاری اجاره یکساله کیوسک

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره یکساله یک باب کیوسک مطبوعاتی، از طریق استعلام بها به واجدین شرایط اقدام نماید.

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره یکساله یک باب کیوسک واقع در انتهای خیابان راه آهن جنب ایستگاه بوئین زهرا، از طریق استعلام بها به واجدین شرایط اقدام نماید.
 لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ ۶ ارديبهشت ماه جهت دریافت اسناد مربوطه به واحد امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.
نشانی: قزوین خیابان امام خمینی(ره) پشت بازار سعادت ساختمان شهرداری

تصاویر مرتبط