یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

با حضور رئیس و کارشناسان سازمان خدمات طراحی؛

پروژه های سال ۱۴۰۱ سازمان ساماندهی مشاغل شهری بررسی شد

پروژه ها و طرح های سال جاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با حضور رئیس سازمان خدمات طراحی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین؛ جلسه بررسی پروژه ها و طرح های سال جاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با حضور اصغر اللهیاری سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و محمداسماعیل حافظی رئیس سازمان خدمات طراحی شهرداری برگزار شد.

الهیاری در این خصوص اظهار کرد: در این نشست پس از بررسی و هماهنگی جهت اجرای پروژه ها، اولویت بندی طرح های عمرانی سازمان تا پایان سال بررسی شد تا پس از ارائه طرح های اجرایی توسط سازمان خدمات طراحی، پروژه ها با برنامه ریزی دقیق و منظم اجرایی شوند.

او در ادامه گفت: پروژه های بازارچه کاسپین، بازار خودرو، بازارچه کاسپین و شهرک خودرویی از جمله طرح هایی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا سازمان خدمات طراحی نسبت به آسیب شناسی، طراحی و بازطراحی آن اقدام کند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط