چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۹

مدير عامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين خبر داد:

جمع آوري عرضه كنندگان مواد غذايي فله اي از سطح شهر قزوين

مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بارو ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين از جمع آوري عرضه کنندگان مواد غذايي غير بهداشتي فله اي از سطح روز بازار هاي شهر قزوين خبر داد.

 حسين عمويي مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بارو ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين گفت: عرضه كنندگان مواد غذايي غير بهداشتي فله اي مانند ماکاروني و رشته در روز بازارها با پيگيرياداره بهداشت و بازديد كارشناسان اين سازمانجمع آوري شدند.

وي با تاکيد بر نقش ارزنده فرهنگ سازي و اطلاع رساني در زندگي روزمره شهروندان اضافه کرد: اطلاع رساني و فرهنگ سازي در خصوص عدم استفاده از مواد غذايي فله اي،سبب مي شود تا شهروندان اقدام به خريد اينگونه مواد غذايي که ممکن است سلامتي آنان را به مخاطره بيندازد نکنند که اين امر کاهش عرضه اينمواد را به دنبال خواهد داشت.
مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بارو ساماندهي مشاغل شهري افزود: هدف اين سازمانجهت ايجاد مكانهايي براي برگزاري چنين بازارهايي، تامين آسايش شهروندان و سهولت دسترسيآنان به مواد مورد نيازشان است و دست فروشاني كه به صورت پراكنده در سطح شهر به اين امر مي پردازند، بايد فعاليت خود را در روز بازارهاي تحت پوشش اين سازمان متمركز كنند.
عمويي در خاتمه در خصوص محل هاي تمرکز اين روز بازارها ادامه داد:روزبازارهاي اين سازمان در روزهاي شنبه(مينودر)، سه شنبه(نواب شمالي)، چهارشنبه (شهرک مهديه) و جمعه (سلامگاه)آماده خدمت رساني به شهروندان مي باشند.
پايان پيام
 

تصاویر مرتبط