سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين:

تدوين بودجه پروژه‌هاي عمراني خدمات شهري شهرداري قزوين آغاز شد

حميدرضا الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: برنامه‌ريزي و تدوين بودجه براي پروژه‌هاي عمراني سازمان‌هاي مديريت پسماند، پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري قزوين در برنامه کاري قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ الموتي افزود: با هدف برنامه‌ريزي پروژه‌هاي عمراني و تدوين بودجه سازمان‌هاي وابسته خدمات شهري براي سال آينده جلسه‌اي با حضور مديران عامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز، مديريت پسماند و نمايندگان مناطق شهرداري قزوين تشکيل شد.الموتي هدف از تشکيل اين جلسه را اعلام نياز سازمان‎هاي مديريت پسماند و پارک‌ها و فضاي سبز براي پروژه‌هاي عمراني در سال آينده عنوان کرد و افزود: جمع‌آوري و هدايت آب‌هاي سطحي به عنوان يک طرح کلان عمراني ديده شده  است که نياز به صرف هزينه‌اي بالغ بر 50 ميليارد تومان است که بايد در بودجه سال 95 اين طرح در اولويت قرار داده شود.

وي اصلاح و مرمت بسترهاي فضاي سبز را از ديگر مواردي عنوان کرد که بايد براي اين مسئله نيز بودجه خاصي در نظر گرفته شود.معاون خدمات شهري شهرداري قزوين اذعان کرد: اصلاح و مرمت بسترهاي فضاي سبز براي جلوگيري از هدر رفت آب به ميزان حتي يک قطره جزء اولويت‌هاي شهرداري مي‌باشد.

الموتي تصريح کرد: بعضي از نقاط به دليل فرسوده بودن جداول و شکستگي لبه آن‌ها باعث هدايت آب خام فضاي سبز به سطح معابر مي‌شود و تعدادي نيز به علت عدم شيب بندي مناسب سبب خروج آب به بيرون مي‌شود که در سال آينده با بودجه در نظر گرفته شده پياده‌روها و ديگر ارکان مبلمان شهري که باعث هدر رفت آب از باغچه‌هاي آبياري مي‌شود اصلاح و مرمت خواهد شد.

 وي در پايان گفت: با توجه به اينکه بودجه سال 95 مناطق در دي ماه تنظيم مي‌شود مقرر شد سازمان مديريت پسماند پروژه‌هاي ذيربط در مباحث جمع آوري و هدايت آب‌هاي سطحي و سازمان پارکها و فضاي سبز پروژه‌هاي مربوط به اصلاح و بهسازي بسترهاي فضاي سبز را تهيه و تا بيستم آذرماه به مناطق اعلام کنند تا با توجه به نيازهاي سازمان‎هاي مربوطه با علم و آگاهي نسبت به تنظيم بودجه سال آينده اقدام شود.  

 

 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط