دوشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

Alamouti ,The deputy of Urban Services in Qazvin Municipality

وجود 2100 حلقه چاه در شهر قزوين

حميدرضا الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: در بافت هاي تاريخي و فرسوده شهر 2100 حلقه چاه وجود دارد که به طور ميانگين اين چاه‌ها از محور شهيد بهشتي به سمت مناطق جنوبي شهر قرار دارد که به صورت مرتب بازبيني مي شود.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ الموتي افزود: گاهي وقوع حوادث غير منتظره در شهر نظير تخريب ها و نشست ها به منزله تلنگري است که احتمال خطر را در بطن زندگي روزمره براي همه به طور جدي بيان مي کند که تعامل دستگاه‌هاي مختلف در ايجاد زيرساخت هاي مطمئن، تنها راهکار براي حل مشکلات موجود در بافت فرسوده و مناطق جنوبي شهر مي‌باشد.  

وي گفت: اکنون 450 هکتار از مساحت شهر در محدوده بافت فرسوده قرار دارد که با توجه به فرسوده بودن بخش هاي تاسيسات و ايمني و وجود چاههاي جذبي مشکلات موجود در اين بافت نيز به مراتب بيشتر از ساير مناطق شهر است.

الموتي افزود: برنامه‌ها و طرح هايي در راستاي تامين ايمني در شهر به خصوص در بافت‌هاي فرسوده در نظر گرفته شده است.

معاون خدمات شهري شهرداري قزوين اذعان کرد: در بافت‌هاي تاريخي و فرسوده شهر 2100 حلقه چاه وجود دارد که به طور ميانگين اين چاه‌ها از محور شهيد بهشتي به سمت مناطق جنوبي شهر قرار دارد که به صورت مرتب بازبيني مي‌شود.

الموتي تصريح کرد: با وجود اين تعداد حلقه چاه در بافت هاي فرسوده اگر سالي 100 حلقه چاه بازبيني، لجن کشي و ايمن سازي شود 10 سال طول خواهد کشيد تا بر روي تمامي چاه‌ها اصلاحات لازم انجام شود.

وي هزينه بازبيني و لايه روبي هر چاه را 10 ميليون تومان اعلام کرد و افزود: اعتبار و نيروي انساني در بازديد ادواري از چاه‌هاي موجود نقش بسزايي خواهد داشت ولي براي بازبيني اين تعداد حلقه چاه نيروي انساني کافي و بودجه مناسبي وجود ندارد.

الموتي يادآور شد: مسئولين ايستگاه‌هاي سازمان مديريت پسماند شهرداري موظف شدهاند به چاه‌هاي موجود در مناطق جنوبي شهر حساس باشند و با کوچکترين نشانه اي از تغيير وضعيت  نسبت به لايه روبي و بازبيني چاهها اقدام کنند و شهروندان نيز موارد اضطراري را گزارش داده تا نيروهاي سازمان پسماند و در صورت لزوم نيروهاي آتش نشاني به صورت فوري در محل حاضر شوند و عمليات بازبيني چاه ها را انجام داده تا در صورت نياز اقدامات اصلاح و مرمت انجام شود.

الموتي از ايمن شدن بازار قزوين خبر داد و گفت: حدود 70 حلقه چاه در بازار قزوين وجود داشت که از سال گذشته عمليات بازبيني، لايه روبي و مرمت و ايمن سازي چاههاي موجود انجام گرفت و بازار به طور کلي از اين نظر ايمن سازي شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط