سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

عمويي، مديرعامل سازمان ميادين شهرداري قزوين:

5 کيوسک مطبوعاتي جديد در شهر قزوين ساخته مي‌شود

عمويي، مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين گفت: پنج کيوسک مطبوعاتي جديد در شهر قزوين براي تقويت سامانه توزيع جرايد احداث خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين؛ عمويي زمان نصب کيوسک‌ها را تا پايان سال جاري دانست و افزود: مکانيزم‌هاي نظارتي و مديريتي براي استفاده بهينه از ظرفيت کيوسک‌هاي جديد از سوي سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري در برنامه کاري قرار دارد.

عمويي با بيان اينکه اين کيوسک‌ها از طريق مزايده به صورت اجاره ساليانه واگذار خواهد شد، ادامه داد: واگذاري کيوسک‌هاي مطبوعاتي جديد به منظور توزيع راحت‌تر مطبوعات و امکان دسترسي راحت عموم شهروندان به نشريات از ابتداي سال 94 در برنامه کاري اين سازمان قرار گرفت و در سال گذشته 10 کيوسک مطبوعاتي ساخته و از طريق مزايده واگذار شد.

حسين عمويي با اشاره به اينکه اکنون 77 کيوسک مطبوعاتي در  شهر مشغول به فعاليت مي‌باشند، اظهار کرد: از اواسط سال 93 سازمان ميادين اقدام به يکسان‌سازي کيوسک‌هاي مطبوعاتي در شهر متناسب با مبلمان شهري کرد و اين طرح با هدف ارتقاء کيفيت بصري شهر، با استفاده از تجارب موفق صورت گرفته در کشور و بهره‌مندي از مشاوره‌هاي علمي صورت گرفت.

وي در پايان اظهار اميدواري کرد: واگذاري پنج کيوسک مطبوعاتي جديد در شهر موجب رضايت‌مندي شهروندان خواهد شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط