شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

روابط عمومي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري:

برگزاري مسابقه دارت به مناسبت روز کارمند

روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين ازبرگزاري مسابقه دارت به مناسبت روز کارمند در اين سازمان خبر داد.

اين مسابقه در دو گروه بانوان و آقايان برگزار شد و خانم طاهره مهديخاني در گروه بانوان و آقاي بابک گلچيني در گروه آقايان رتبه اول را کسب کردند.

 

تصاویر مرتبط