دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

با حضور شهردار قزوین صورت گرفت:

طرح اولیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار قزوین بررسی شد

جانمایی طرح میدان مرکزی میوه و تره‌بار قزوین در جلسه‌ای با حضورسیاوش طاهرخانی شهردار، معاونان فنی و عمرانی، معماری و شهرسازی و خدمات شهری و مدیران و کارشناسان شهرداری قزوین و همچنین مشاور پروژه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهری شهرداری قزوین؛ در این جلسه، پس از ارائه گزارش طرح از سوی مشاور پروژه، موقعیت مکانی، شرایط توپوگرافی و دسترسی‌های سایت‌های نجمآباد و دانش مورد بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش؛ نتایج آزمایش خاک، سختی زمین، درصد شیب سایت، مسیل‌های آبراهی، نقاط قوت و ضعف نقشه فاز یک، موضوع زهکشی، حجم خاکبرداری و خاکریزی و همچنین مسیر خطوط انتقال انرژی پروژه ازجمله موضوعات طرح‌شده در این جلسه بود.

همچنین در این جلسه مقرر شد؛ نقاط ضعف و قوت هر دو سایت، براساس داده‌ها و موقعیت استقرار، توپوگرافی منطقه، سازگاری‌های اقلیمی، شبکه‌های ارتباطی و راه‌های دسترسی، توسط مشاور طراحی پروژه و کارشناسان شهرداری، ظرف مدت یک هفته شناسایی و مقایسه شده و در اختیار شهردار قرار گیرد تا بر اساس نتایج کارشناسی، نظر شورای اسلامی شهر اخذ شود.

گفتنی است؛ طرح میدان مرکزی میوه و تره‌بار قزوین باتوجه به تقاضای بهره‌برداران و شهروندان برای رفع معضل ترافیک خیابان‌های منتهی به میدان میوه و تره‌بار کنونی و با هدف پویایی اقتصاد شهر و کمک به تأمین میوه و تره‌بار استان‌های همجوار در دستور کار شهرداری و شورای شهر قزوین قرار گرفته است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط