چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

شمسینی رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین خبرداد:

دستفروشان همزمان با اجرای طرح ساماندهی شناسنامه دار می شوند

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در جلسه ساماندهی دستفروشان که با حضور رحمانی رییس اجرائیات شهرداری قزوین، مرادی رییس اجرائیات منطقه یک، جعفری رییس اجرائیات منطقه دو و طاهرخانی رییس اجرائیات منطقه سه شهرداری قزوین برگزار شد گفت: همزمان با اجرای طرح ساماندهی دستفروشان شناسنامه هایی با کدهای تعریف شده برای دستفروشان قزوین صادر می شود و دستفروشان قزوینی شناسنامه دار می شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین؛ علیرضا شمسینی افزود: همزمان با اجرای طرح ساماندهی دستفروشان و شناسنامه دار کردن دستفروشان کارت هایی با کدهای تعریف شده صادر می شود و محلی ثابت برای استقرار هر کدام از دستفروشان تعریف می شود.

وی ادامه داد: با شناسنامه دار شدن دستفروشان، جای آنها ثابت می ماند و از فضای که بلااستفاده بوده به شکلی مناسب استفاده می شود و فضای پیاده روها هم برای تردد شهروندان آزادتر می شود.

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین اضافه کرد: در طرح ساماندهی دستفروشان منافع شهروندان و دستفروشان در نظر گرفته شده و با شناسنامه دار شدن دستفروشان، شهروندان با اعتماد بیشتری از دستفروشان خرید می کنند چراکه اطمینان دارند که دستفروش در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین دارای شناسنامه و کدی مشخص است.

شمسینی یادآور شد: طرح ساماندهی دستفروشان با شناسنامه و کدهای مشخص یک طرح بومی است که با موافقت مراجع زیربط، شهردار و اعضای شورای شهر قزوین و با همکاری مناطق سه گانه قابل اجرا می باشد که امیدواریم این مهم اتفاق بیفتد.

وی اظهار داشت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین دست فروشان را به تشکیل اتحادیه تشویق می کند  تا بتوانند مجوز فعالیت در بازار بگیرند و کسب و کار خود را هدفمند رونق دهند.

شمسینی گفت: یکی از مهترین اهداف اجرای طرح ساماندهی دستفروشان آزاد سازی معابر شهری است و اولویت کار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در اجرای این طرح مکان یابی و برپایی بازارهای موقت با محیطی مناسب برای دستفروشان و خریداران است.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط