دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

بازدید دوتن از اعضای شورای شهر قزوین به همراه مدیران کل استانداری و مدیران شهری از بازارچه های تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری

رییس کمسیون های خدمات شهری و فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر قزوین به همراه مدیرکل دفتر بانوان و خانواده و مدیرکل دفتر امور اجتماعی، فرهنگی و مدیران شهری از بازار چه های تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین بازدید و موضوعات مورد نظر را در خصوص حمایت از زنان سرپرست خانواده پیگیری کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین؛ زهرا یوسفی رییس کمسیون خدمات شهری، مهدیه سادات قافله باشی رییس کمسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری، صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده، مریم بیدخام مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین، وحید مقدم سلیمی سرپرست معاونت خدمات شهری و علیرضا شمسینی رییس سازمان ساماندهی ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین و تنی چند از کارشناسان سازمان از بازار روزهای مهدیه، مینودر و الهیه جهت چگونگی حمایت از زنان سرپرست خانواده بازدید کردند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط