پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

در نشست صمیمی با مدیران مناطق سه گانه و رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری مطرح شد؛

اعلام آمادگی مناطق سه گانه جهت همکاری در خصوص ساماندهی بازار های روز، بازارهای خودرو و وانت بارها با رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری

طی نشستی صمیمی با مدیران مناطق سه گانه شهرداری قزوین و رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین تصمیم گیری شد تا نسبت به مشاغل مزاحم و پر سر و صدا در آینده ای نزدیک ساماندهی شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین؛ نشست هم اندیشی وحید مقدم سلیمی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین، اصغر بهنام زاده مدیر منطقه یک، کیومرث فدایی فر مدیر منطقه دو، مهدی مردانی معاون خدمات شهری منطقه سه، و علیرضا شمسینی رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین در محل سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار شد.

در این نشست مقرر گردید کار گروه پیش وران که با حضور کارشناسان حوزه های معاونت خدمات شهری، اجرائیات، مسئول پیش وران مناطق و سازمان ساماندهی مشاغل شهری در آینده ای نزدیک تشکیل و نسبت به ساماندهی مشاغل مزاحم و پر سر و صدا در سطح شهر بر اساس تبصره بند بیست ماده 55 و جانمایی آنها اقدام گردد.

از دیگر توافقات این نشست مشترک، همکاری و اعلام آمادگی مناطق سه گانه نسبت به ساماندهی بازار خودرو بود که مورد استقبال رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری قرار گرفت و در جلسات آینده در این خصوص تصمیمی گیری خواهد شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط