سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

بازدید میدانی مدیران شهری از محل جانمایی شده برای بازار خودرو

بازدید رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری، معاونت حمل و نقل و ترافیک و روسای سازمان های سرمایگذاری و حمل و نقل و ترافیک جهت جانمایی بازار خودرو

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین؛ شیما زرآبادی پور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، سید مهدی کاظمی رئیس سازمان سرمایگذاری، سعید جهانگیری رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک، علیرضا شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و جمعی از مدیران شهری قزوین به منظور بررسی و جانمایی بازار خودرو، ضمن بازدید از نزدیک موضوعات مرتبط با این پروژه را مورد ارزیابی قرار دادند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط