شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

رئیس ساز مان ساماندهی مشاغل شهری خبر داد؛

خیابان های دانشگاه، مجاهد، نواب جنوبی، نادری، پیغمبریه، عبیدزاکان و مولوی ساماندهی شد

علیرضا شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین، گفت: خیابان های عبیدزاکان، مجاهد، نواب جنوبی، نادری، پیغمبریه، مولوی و دانشگاه قزوین با هدف کنترل، نظم دهی، تسهیل در ترافیک ، عبور و مرور و رفاه حال شهروندان توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری ساماندهی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین؛ شمسینی افزود: راسته‌های شغلی از جمله مرغ و ماهی فروشان، لباس فروشان، میوه فروشان، مواد خوراکی فروشان، بنکداران، بزازان، و چندین راسته دیگر توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری در خیابان های عبیدزاکان، مجاهد، نواب جنوبی، نادری، پیغمبریه، مولوی و  دانشگاه قزوین ساماندهی شدند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری یاد آور شد: کسبه خیابان های عبیدزاکان، مجاهد، نواب جنوبی، نادری، پیغمبریه، مولوی و  دانشگاه بساط گستری خودجوش، وضعیت نامناسبی داشتند و همین امر منجر به اجرای ناهماهنگ شده و در نهایت با به وجود آمدن مشکلات ترافیکی و مسائل دیگر باعث ناراحتی شهروندان  و بخصوص نارضایتی ساکنین اطراف خیابان دانشگاه، مجاهد، نواب جنوبی، نادری، پیغمبریه، عبیدزاکان و مولوی شده بود که اجرای طرح ساماندهی در آن را ضروری می‌کرد.

این مقام مسئول افزود: در این ساماندهی، ترافیک شدید خیابان‌های مجاور که ناشی از بساط گستری ناهماهنگ بوجود آمده بود، با هماهنگی و برنامه ریزی معاونت ساماندهی سازمان حل شده و صنوف های مختلف در مکان‌های مشخص با تدابیر خاص جانمایی شده است که این امر باعث تسهیل در شریان اصلی، خیابان‌ها و پیاده روهای اطراف شده است.

رئیس ساز مان ساماندهی مشاغل شهری خاطر نشان کرد: از شهروندان قزوینی خواستاریم در صورت مشاهده هر گونه مزاحمت های شغلی از سوی کسبه ها شکایت خود را با شماره 137 شهرداری قزوین در میان بگذارند تا از طریق سازمان مورد پیگیری قانونی قرار گیرد.

شمسینی در پایان از تمامی کسبه های سطح شهر قزوین اعم از مغازها، مجتمع ها، فروشکاه ها، کارگاه ها، گاراژه ها، و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا می کنند یا تولید، عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران می نمایند، خواستار شد ضوابط و مقررات کمسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها را رعایت کنند تا سازمان مجبور به پلمپ واحدی نشود.

گفتنی است کمسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری های کشور در خصوص رعایت نکردن هر یک از صنوفی که ایجاد مزاحمت، سروصدا، تولید دود، عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند ... ابتدا دو بار اخطار و در صورت رعایت نکردن آن واحد صنفی را پلمپ کند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط