سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

شمسینی:

اجرای قانون شهرداریها در رابطه با ساماندهی مشاغل شهری از مهمترین برنامه های سازمان مشاغل شهری است

وقتی مديران شهری از شهر انسان محور سخن می گویند باید شرایط زندگی شهروندان در شهر را با حفظ امنیت آنها تأمین كنند. مقابله با تخلفات صورت گرفته در حوزه ساماندهی مشاغل شهری می تواند به آرامش شهروندان كمک کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی: علیرضا شمسینی با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون شهرداریها و وظایف ذاتی سازمان مبنی بر شناخت تخلفات در حوزه مشاغل شهری اظهار کرد: برای داشتن شهری زيبا و قانون مدار، سازمان ساماندهی با شناسايی تخلفات سدمعبری (تبصره 1 بند 2 ماده 55) مانند ایجاد و تأسیس کیوسک هايی كه ایجاد مزاحمت برای شهروندان در مناطق مختلف سطح شهر دارند و یا برخلاف اصول بهداشتی داير شده اند راساً اقدام به جمع آوری می کند.


وی در ادامه افزود: با توجه به نصب غیرمجاز و نامطلوب بودن جانمایی برخی از کیوسک‌های موجود در سطح شهر، اقدامات لازم به‌ منظور جمع آوری و ساماندهی این کیوسک‌ها در دستور کار سازمان ساماندهی مشاغل شهری قرار گرفته است که به زودی اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان ساماندهی در ادامه عنوان کرد: دکه های مطبوعاتی در قزوین كه بايد عرضه محصولات فرهنگی را از اهم اولويت های خود قرار دهند، در صورت تخلفاتی همچون سدمعبر، تغییر کاربری، افزایش سایز دکه ها و عرضه محصولات غذایی و خوراکی غیربهداشتی با آنها برخورد خواهد شد و نسبت به جمع آوری اقدام می  شود.

وی همچنین گفت: بعضی از این کیوسک ها به لحاظ اين كه جانمايی مناسب ندارد با مبلمان شهری همخوانی و تناسب نداشته و سدمعبر صنفی محسوب می شوند و سدمعبر يعنی تخلف و از سويی ديگر در منظر عمومی هم اين مسأله موجب آلودگی بصری و برهم خوردن آرامش شهر و شهروندان و مخدوش شدن مبلمان شهری می‌شود.


شمسینی در ادامه عنوان داشت: زمانی كه مديران شهری از شهر انسان محور سخن می گویند باید شرایط زندگی شهروندان در شهر را با حفظ امنیت آنها تأمین كنند. مقابله با تخلفات صورت گرفته در شهر می تواند به آرامش شهروندان كمک کند..


وی در توضيحات بيشتر افزود: مطمئناً برای هر شهروندی پيش آمده است كه با مسئله سدمعبر بارها برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر خود را به سمت ديگری تغيير دهد که در این شرایط احتمال وقوع حادثه و ترافیک زياد می شود، که این نوع سدمعبرهای غیرمجاز هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی، تجاوز به حقوق شهروندی است که سازمان ساماندهی مشاغل بر مبنای وظایف ذاتی خود با ابلاغ اخطار به کسبه متخلف از بروز آن جلوگیری می نماید و در صورت تکرار یا عدم توجه به اخطارهای صادره واحد صنفی طبق رای هیات تشخیص مزاحمت های شغلی (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها) پلمب خواهد شد.


شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در قسمت پایانی صحبت های خود اعلام کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف مراتب را با شماره ۱۳۷ و یا سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در میان بگذارند تا در اسرع وقت پیگیری های لازم انجام شود.

تصاویر مرتبط